O kapłaństwie – esencjalnie

Kapłan jest sługą Bożym ustanowionym głównie dla dwóch najszlachetniejszych i najzaszczytniejszych czynności: dla oddawania czci Panu przez Ofiarę i dla uświęcania dusz przez Sakramenty.
Św. Alfons Maria Liguori, O godności i obowiązkach kapłańskich