Odpowiedzialność za słowo (46)

Cóż więc czynić należy?
Kto uczynił wszystko, co jest w jego możności, do niczego innego nie jest obowiązanym. Należy więc uczynić wszystko co możliwe, aby naprawić zło uczynione obmową i oszczerstwem. Ale kiedyż można być spokojnym na tym drażliwym punkcie?
I to jeszcze nie wszystko: należy wynagrodzić wszystkie krzywdy, spowodowane obmową nie tylko na honorze, sławie bliźniego, ale i na jego majątku, o ile rzeczywiście takowe poniósł. Na przykład, gdy przez rzucone oszczerstwo doktor utracił praktykę i sposób do życia, należy mu wynagrodzić wszystkie poniesione straty.
Zali ta okoliczność, że obmowa, potwarz, najczęściej bywa w skutkach nie do naprawienia, nie powinna nas przejąć wielkim wstrętem do tego grzechu?
Ks. Zygmunt Skarżyński, Rzecz o obmowie, plotkach i potwarzy w przykładach