Celowość

Wybierając się na Mszę Świętą, miejmy na uwadze dwa elementarne cele:

Przybiegam na Mszę Świętą, aby oddać chwałę Panu Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu i aby uświęcić swoją duszę.