Odpowiedzialność za słowo (33)

Wielkie grzechy uczynkowe, kiedy są ujawnione podlegają karze i publicznej wzgardzie. Obmowa zaś i potwarz, nawet okrutna i hańbiąca, niezmiernie rzadko karze ulega i dlatego tyle osób tę zbrodnię z całą swobodą popełnia.
Ks. Zygmunt Skarżyński, Rzecz o obmowie, plotkach i potwarzy w przykładach