Czciciele zuchwali

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, w Traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, wymieniając fałszywe sposoby czczenia Najświętszej Maryi Panny, pisze między innymi o czcicielach zuchwałych. „Nie ma w chrześcijaństwie nic tak godnego potępienia, jak ta szatańska zuchwałość”. Poważna przestroga! – więcej