Odpowiedzialność za słowo (25)

Potwarz i obmowa z natury swojej są śmiertelnym grzechem.
„Wielkość grzechów popełnionych względem bliźniego – pisze święty Tomasz – ocenia się wielkością krzywdy, jaką mu wyrządzamy, a krzywda ta z kolei mierzy się doniosłością dobra, jakie z tej przyczyny utracił”.
Ks. Zygmunt Skarżyński, Rzecz o obmowie, plotkach i potwarzy w przykładach