Modlitwa za katolickich kapłanów – codzienna!

Dzisiaj Kościół Katolicki oddaje cześć Św. Atanazemu, niezłomnemu biskupowi, który w czasach powszechnie rozlanej herezji, będąc w statystycznej mniejszości, dochował wierności katolickiemu depozytowi wiary, broniąc go i krzewiąc, bez względu na cenę.
W tym dniu przypomnijmy intencję, dzisiaj wysokiej pilności:

Módlmy się za garstkę katolickich duchownych – o światło, odwagę i wierność do końca.

Dołączmy tę intencję do CODZIENNEGO Różańca!