O szóstym i dziewiątym Przykazaniu Bożym (4-5)

Czy każda myśl przeciwko czystości jest grzechem?
Nie każda myśl przeciwko czystości jest sama z siebie grzechem, ale jest raczej pokusą i okazją do grzechu.

Kiedy złe myśli stają się grzechem?
Złe myśli, nawet gdy nie wynikają z nich złe uczynki, stają się grzechem, gdy podejmujemy je w zawiniony sposób, gdy wyrażamy na nie zgodę, albo wystawiamy się na bliską okazję do wyrażenia tej zgody.

Katechizm Katolicki Św. Piusa X