“Czuwajcie i módlcie się!” (Mt 26, 41)

Pan nasz Jezus Chrystus po Ostatniej Wieczerzy udał się z Apostołami do Ogrodu Oliwnego. “Wtedy im rzekł: Smutna jest dusza moja aż do śmierci, zostańcie tu i czuwajcie ze mną. I postąpiwszy trochę, padł na oblicze swoje, modląc się i mówiąc: Ojcze mój, jeśli to być może, niech odejdzie ode mnie ten kielich; wszakże nie jako ja chcę, ale jako ty. I przyszedł do uczniów swoich, i znalazł ich śpiących, i rzekł Piotrowi: Tak to nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie weszli w pokusę; duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało słabe” (Mt 26, 28-41).

Są wierni, którzy przed pierwszym piątkiem miesiąca, bądź w każdy czwartek, odprawiają Godzinę Świętą. Dzisiaj, w Wielki Czwartek, czuwajmy na modlitwie, towarzysząc Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi, przed swoją Męką modlącemu się w Ogrodzie Oliwnym.
Oratorium będzie otwarte do godz. 24.00. W tym czasie można będzie także przystąpić do spowiedzi.