Kazanie na Niedzielę Palmową, 02.04.2023

Kazanie na Niedzielę Palmową, 2.04.2023 r.
Lekcja: Flp 2, 5-11
Ewangelia: Mt 26, 1-75; 27, 1-66

Wprowadzenie do Wielkiego Tygodnia

Pobierz »