Zwiastowanie

Wczoraj odprawiliśmy Drogę Krzyżową w oparciu o teksty wyjęte z dzieł Św. Alfonsa Marii Liguoriego. Rozważania poszczególnych stacji kończyły się, jak zbawiennym refrenem, słowami: “Spraw, abym Cię kochał zawsze, a potem rozporządzaj mną według woli Twojej”.
Wprowadziły nas te słowa w dzisiejszą uroczystość, w której Matka Boża wyraża gotowość przyjęcia i wypełnienia woli Bożej: “Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego” (Łk 1, 38).
Dzisiaj uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Chociaż nie jest to święto nakazane, dusza gorliwa – o ile możności – przybędzie chętnie na Mszę Świętą i wspólnie odmówiony Różaniec!