Boże wsparcie dla walecznych i ufających

Bóg zawsze jest gotów wspierać walecznych i ufających Jego łasce, bo On nastręcza nam walkę, abyśmy zwyciężali.
Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa