Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi

Logiczny układ roku kościelnego! Dzisiaj święto Św. Gabriela Archanioła, a jutro Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny – właśnie Archanioł Gabriel, posłany przez Boga, zwiastował Maryi, iż zostanie Matką Zbawiciela.

Tajemnicę Zwiastowania i tajemnicę Wcielenia czcimy codziennie, odmawiając modlitwę Anioł Pański.
Przyswójmy sobie dokładnie tę modlitwę w języku Kościoła Katolickiego i odmawiajmy ją nabożnie. Codziennie. – więcej