O Przenajświętszym Sakramencie (52)

Z jakim wiekiem zaczyna obowiązywać przykazanie kościelne o Komunii wielkanocnej?
Przykazanie o Komunii wielkanocnej zaczyna obowiązywać dzieci, gdy tylko stają się zdolne do przyjęcia Komunii Świętej z odpowiednim przygotowaniem.
Katechizm Katolicki Św. Piusa X