O Przenajświętszym Sakramencie (51)

Kiedy mamy obowiązek przyjmować Komunię Świętą?
Mamy obowiązek przyjmować Komunię Świętą jeden raz w roku, w okresie Wielkanocnym, każdy w swojej własnej parafii, a ponadto w razie zagrożenia życia.
Katechizm Katolicki Św. Piusa X

– – –
Reguła dotycząca miejsca przyjmowania Komunii Świętej odnosi się oczywiście do czasów normalnych, kiedy w parafiach krzewiona jest wiara katolicka. Od kilkudziesięciu lat powszechnie krzewiona jest wiara reformowana. Stąd należy kierować się do miejsc, w których przez katolickich duchownych krzewiona jest wiara katolicka i sprawowane są katolickie sakramenty. Pozostaniemy wtedy w zgodzie z intencją prawodawcy i z wymaganiami wiary katolickiej.