Miłość Chrystusa przynagla nas!

Im głębiej rozumiemy i im bardziej kochamy Najświętszą Ofiarę Mszy Świętej, tym częściej czujemy się zbawiennie przynagleni, aby przybywać na Mszę Świętą częściej – także w dni powszednie. O ile obowiązki stanu i okoliczności nam pozwalają, tak czyńmy!