Z naszej kruchty strategicznej

Na czas Wielkiego Postu w Roku Pańskim 2023 – jeśli chodzi o pouczenia duchowe – weźmy do ręki dwa znamienite dzieła: Krótki dialog o zupełnej doskonałości Św. Katarzyny Sienieńskiej oraz O naśladowaniu Chrystusa Tomasza a Kempis.
Treści – o ile je będziemy czytać rozważnie i uważnie, i niespiesznie – przysporzą duszy naszej wiele pożytku, kierując nas ku Bogu i mobilizując nas do życia zgodnego z Wolą Bożą.