O Przenajświętszym Sakramencie (29)

Dlaczego Jezus Chrystus ustanowił ten sakrament pod postaciami chleba i wina?
Jezus Chrystus ustanowił ten sakrament pod postaciami chleba i wina, gdyż Eucharystia miała być naszym pokarmem duchowym, a więc stosowne było, aby jej nam udzielać w postaci pokarmu i napoju.

Katechizm Katolicki Św. Piusa X