Gościnność i ucho otwarte na słowo Apostoła

W czasie jednej ze swoich podróży apostolskich Św. Paweł oraz towarzyszący mu “przyszli do Antiochii Pizydyjskiej; a wszedłszy do synagogi w dzień sobotni, usiedli. Po odczytaniu zaś Zakonu i Proroków, posłali do nich przełożeni synagogi, mówiąc: Mężowie bracia, jeśli macie jakie słowo zachęty do ludu, to mówcie” (Dz 13, 14-15).
Wiedziano, jak się zachować wobec Apostoła Chrystusowej Ewangelii. Podjęto go gościnnie i poproszono o słowo.