Przestroga

Jeżeli ktoś pilnie nie troszczy się o zachowanie stanu łaski uświęcającej, może zaczynać z najlepszymi intencjami, a skończyć marnie, na drogach grzechu i potępienia. “Kto więc mniema, że stoi, niech patrzy, żeby nie upadł” (1 Kor 10, 12) – więcej