O Przenajświętszym Sakramencie (3)

Dlaczego wierzysz, że w Przenajświętszym Sakramencie rzeczywiście jest obecny Jezus Chrystus?
Wierzę, że w Przenajświętszym Sakramencie rzeczywiście jest obecny Jezus Chrystus, gdyż On sam o tym powiedział, a ponadto święty Kościół tego naucza.
Katechizm Katolicki Św. Piusa X