Elementy katolickiego porządku

Dawniej powszechnie uczono, że w sposobie zwracania się do bliźnich należy uwzględnić między innymi takie dwa elementy, jak: czy mam do czynienia z osobą wyższą ode mnie godnością i czy mam do czynienia z osobą starszą od mnie wiekiem. W dobie niekatolickiego egalitaryzmu dobrze będzie cierpliwie przypominać – młodym i starszym – te reguły życia społecznego.