Dobra spowiedź ratunkiem dla duszy (103)

Czy grzesznik, któremu odmówiono rozgrzeszenia, albo któremu rozgrzeszenie zostało odłożone w czasie, powinien popaść w rozpacz, albo zgoła przestać przystępować do spowiedzi?
Grzesznik, któremu odmówiono rozgrzeszenia, albo któremu rozgrzeszenie zostało odłożone w czasie, nie może popadać w rozpacz, ani przestać przystępować do spowiedzi, ale przeciwnie, powinien pokornie uznać swój opłakany stan, przyjąć dobre rady spowiednika i jak najszybciej dobrze przygotować się do otrzymania rozgrzeszenia.

Katechizm Katolicki Św. Piusa X