Spowiedź

W naszym Oratorium Rzymskokatolickim Św. Józefa we Wrocławiu okazja do spowiedzi jest codziennie po Mszy Świętej.
Od 31 sierpnia 2022, raz w miesiącu, w środę przed pierwszą sobotą miesiąca – a więc i dzisiaj, 4 stycznia – od godz. 18.30 spowiada w naszym Oratorium Ks. Dariusz Kowalczyk SDB.

Ks. Dariusz jest jednym z kapłanów, którzy wobec Boga podjęli decyzję odprawiania Mszy Świętej w rycie rzymskim – wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie. 7 grudnia 2022 minęła 3 rocznica tej decyzji. Jest też jednym z trzech kapłanów, którzy 16 maja 2022 przyjęli z rąk Bp. Richarda Williamsona święcenia kapłańskie sub conditione w tradycyjnym rycie.
Dziękujmy Panu Bogu za dar drugiego spowiednika w naszym duszpasterstwie i wypraszajmy Ks. Dariuszowi potrzebne łaski do owocnej katolickiej służby kapłańskiej w Bydgoszczy, gdzie 24 grudnia 2022 w nowo przygotowanej kaplicy zostało zainaugurowane rzymskokatolickie duszpasterstwo.


Ks. Dariusz Kowalczyk SDB – salezjanin. Ukończył Politechnikę Wrocławską. Kilka lat pracował w instytucie naukowo-badawczym. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 2008, święcenia kapłańskie sub conditione w tradycyjnym rycie – 16 maja 2022 roku. Był m.in. duszpasterzem akademickim we Wrocławiu. Wśród swoich licznych lektur ma wiele kompetentnych tekstów dotyczących Tradycji oraz aktualnej sytuacji Kościoła Katolickiego. Od kilku lat odprawia Mszę Świętą w rycie rzymskim, od 7 grudnia 2019 roku – wyłącznie.