Święto świętego Tomasza, Apostoła

Przeczytajmy z uwagą budujący żywot świętego Tomasza, Apostoła – więcej

Mówi się czasem: “niewierny Tomasz”. Ale Św. Tomasz Apostoł okazał się wierny i zaświadczył o swojej wierze przez szeroko zakrojoną działalność apostolską i śmierć męczeńską.
Z pokorą módlmy się do Zbawiciela, jak Apostołowie:

Przymnóż nam wiary (Łk 17, 5).

Ponawiajmy codziennie akt wiary: 

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
w Trójcy jedyny, prawdziwy;
wierzę, w coś objawił Boże,
Twe słowo mylić nie może.

A podczas Mszy Świętej, kiedy kapłan podnosi święte postacie Ciała i Krwi Pańskiej, mówmy z wiarą za Św. Tomaszem Apostołem:

Pan mój i Bóg mój! (J 20, 28).