Najważniejsze słowa na świecie

Pan Bóg okazuje pasterską troskę o swój Kościół – na każdym etapie dziejów, zatem i dzisiaj.
Pan Bóg okazuje pasterską troskę między innymi przez słowo – najważniejsze słowa w całej historii. Należą do nich nade wszystko:

– Nauczanie Pana naszego Jezusa Chrystusa, zapisane na kartach Ewangelii.
– Nauczanie Apostołów, zapisane na kartach Nowego Testamentu.
– Nauczanie katolickich Papieży, święcie strzegących i wiernie wyjaśniających katolicki depozyt wiary.

Pilnie czytajmy słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa, zapisane na kartach Ewangelii.
Pilnie czytajmy słowa Apostołów, zapisane na kartach Nowego Testamentu.

Gromadźmy w naszej bibliotece i pilnie czytajmy nauczanie katolickich Papieży, święcie strzegących i wiernie wyjaśniających katolicki depozyt wiary.