Nie śpijmy, gdy rewolucja wrze!

Gdy rewolucja w pełnym toku, my – zasłuchani i pouczeni słowami Pana naszego Jezusa Chrystusa i prawowitych Następców Św. Piotra – poznawajmy wiarę katolicką i dochowajmy jej wierności!
Naucza Ojciec Święty Pius XI w encyklice Quas primas:

I w tym podziwiamy mądrość Opatrzności Bożej, która kiedy nawet ze zła zwykła wyprowadzać dobro, dozwoliła często, aby wiara i pobożność ludzi osłabła, albo, aby fałszywe nauki nastawały na prawdy wiary katolickiej, w tym jednak celu, aby prawda nowym jakimś zajaśniała blaskiem, a wiara i pobożność, zbudzone ze snu, do wyższych i świętych rzeczy zdążały.