Dobra spowiedź ratunkiem dla duszy (87)

Co to znaczy, że spowiedź powinna być szczera?
Spowiedź powinna być szczera, to znaczy, że powinniśmy ujawnić nasze grzechy takie, jakimi są, nie usprawiedliwiać się z nich, i ani ich nie umniejszać, ani nie powiększać.

Katechizm Katolicki Św. Piusa X