Duszpasterstwo katolickie

Rozumiejmy skarb katolickiego duszpasterstwa i zań Panu Bogu dziękujmy!
Dusze, które nie stawiają oporu łasce i prawdzie, będą dzięki katolickiemu duszpasterstwu przyspieszać biegu na drodze wiary i świętości. O duszach gorliwych i postępujących mówił Św. Franciszek Salezy: „Jakże miłuję te dziarskie dusze!” – więcej