Suche Dni wrześniowe

Zgodnie z wielowiekową tradycją, sięgającą Grzegorza VII, po święcie Podwyższenia Krzyża Świętego – w środę, piątek i sobotę – obchodzimy Suche Dni wrześniowe (łac. „quáttuor témpora”). Są to dni modlitwy dziękczynnej za zbiory oraz pokuty i modlitwy przebłagalnej za popełnione grzechy, a także modlitwy za powołanych do kapłaństwa.
W tych dniach praktykujemy post ścisły, to znaczy powstrzymujemy się od pokarmów mięsnych oraz spożywamy tylko trzy posiłki, w tym tylko jeden do syta. Post ścisły dotyczy wszystkich katolików od 21 do 60 roku życia.
Zachowajmy wiernie tę starożytną katolicką praktykę! – więcej