Powołanie kapłańskie

Kapłaństwo nie jest religijnym pomysłem człowieka na przeżycie życia doczesnego. Kapłaństwo jest powołaniem. To Pan nasz Jezus Chrystus powołuje, kogo chce. Pisze Ewangelista: „I wszedłszy na górę, wezwał do siebie, których sam chciał, i przyszli do niego” (Mk 3, 13).
Mówi Pan Jezus do Apostołów – a te Chrystusowe słowa może do siebie odnieść każdy prawowity katolicki biskup i kapłan: „Ja wiem, których obrałem” (J 13, 18), „Ja was wybrałem ze świata” (J 16, 19), „Nie wyście mnie obrali, ale ja was wybrałem, i ustanowiłem was, abyście szli, i owoc przynieśli, i żeby owoc wasz trwał” (J 15, 16).
Kapłan jest człowiekiem powołanym przez Jezusa Chrystusa.
Kapłaństwo jest powołaniem.