Dobra spowiedź ratunkiem dla duszy (11)

Czym jest skrucha albo żal za grzechy?
Skrucha albo żal za grzechy jest to boleść duszy, która prowadzi nas do obrzydzenia sobie popełnionych grzechów i postanowienia, aby już ich więcej nie popełniać.
Katechizm Katolicki Św. Piusa X