Kazanie na XII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 28.08.2022: O przykazaniu miłości Boga i bliźniego

Kazanie na XII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 28.08.2022.
Msza Święta w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB.
Ewangelia: Łk 10, 23-37

„Będziesz miłował Pana Boga twego, z całego serca twego i z całej duszy twojej, i ze wszystkich sił twoich i ze wszystkiej myśli twojej, a bliźniego twego jako samego siebie” (Łk 10, 27).

Pobierz »