Królowa Polski

Nuncjusz Apostolski w Polsce – Antonio Pignatelli, późniejszy papież Innocenty XII – przed naszym zwycięstwem nad Turkami pod Wiedniem, powiedział do hetmana Stanisława Jabłonowskiego:

Szczęśliwe Narody, które mają taką historię, jak Polska, szczęśliwszego od Was nie widzę Państwa, gdyż Wam jedynym zechciała być Królową Maryja, a to jest zaszczyt nad zaszczyty i szczęście niewymowne – obyście to tylko zrozumieli sami.