Taktowność Matki Bożej

W cennym dziele Zarys teologii ascetycznej i mistycznej o. Adolf Tanquerey pisze:

Synowska miłość należy się od nas Maryi, miłość pełna szczerości, prostoty, czułości i wspaniałomyślności. Najświętsza Panna jest bez wątpienia najbardziej godną kochania ze wszystkich matek, ponieważ Bóg przeznaczywszy Ją na matkę swego Syna, wyposażył Ją we wszystkie zalety, które kochania godnym czynią, a więc w delikatność, taktowność, dobroć, poświęcenie się macierzyńskie.