Nasze niewygody łączmy z cierpieniami Chrystusa!

Lato. Ale niech nigdy nie powoduje nami wygoda, kiedy wybieramy się na katolicką Mszę Świętą! Miejmy na uwadze względy stosowności i skromności.
Wszelkie niewygody – także te związane z klimatem – ofiarujmy Panu Bogu, w łączności z Ofiarą Pana naszego Jezusa Chrystusa, dokonującą się na katolickim ołtarzu. – więcej