Przestroga dla dusz oddanych modlitwie

Jeśli dusza oddana modlitwie zaniedbuje się w modlitwie, diabeł szybko znajduje do niej dostęp i niejednokrotnie szybko czyni spustoszenia ogromne. Czuwajmy pilnie! – więcej