Dokumentujmy!

Starannie i detalicznie dokumentujmy działania mające na celu przywracanie, ocalenie i kontynuację katolickiego depozytu wiary – w zakresie kultu, doktryny i moralności. Dokumentacja ta będzie świadectwem naszej wiary, a dla przyszłych pokoleń będzie drogocennym źródłem o dziarskich duszach wiernych, które w czasach zamętu powszechnego nie popadły w marazm, degrengoladę i utyskiwanie, lecz z pomocą łaski Bożej pilnie pracowały około przywracania katolickiej wiary – jedynej prawdziwej wiary, jedynej wiary dającej zbawienie.
Pilnie dokumentujmy! – więcej