Odpowiedzialność za słowo

Św. Jakub Apostoł pisze: „Jest zaś kto uważa się za pobożnego, nie powściągając języka swego, ale zwodząc serce swoje, tego pobożność jest próżna” (Jk 1, 26).
Nie jest to kwestia błaha!
Wiele dobra można budować dobrym słowem.
Wiele dobra można zniszczyć słowem złym.
Chrystus Pan przestrzega: „A powiadam wam, że z każdego słowa próżnego, które by wyrzekli ludzie, zdadzą liczbę w dzień sądu. Albowiem ze słów twoich będziesz usprawiedliwiony, i ze słów twoich będziesz potępiony” (Mt 12, 36-37). – więcej