Dobra spowiedź ratunkiem dla duszy (1)

Czym jest sakrament pokuty?
Sakrament pokuty, zwany także spowiedzią, został ustanowiony przez Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia grzechów popełnionych po przyjęciu chrztu.
Katechizm Katolicki Św. Piusa X