Zbawienne owoce chwalby Bożej

Św. Ignacy Antiocheński, biskup i męczennik, pisał do Efezjan: „Dołóżcie starań, aby się częściej gromadzić na dziękczynieniu i uwielbianiu Boga. Gdy bowiem zbieracie się razem, słabnie moc szatana i dzięki zgodnej waszej wierze rozprasza się zło, które on sprowadza”.
Słowa te odnieść możemy w całej rozciągłości do modlitwy śpiewem, do wspólnego śpiewu, do katolickich, na chwałę Boga – wspólnie śpiewanych – pieśni.
Otwierajmy z czcią skarbiec tradycyjnej katolickiej pieśni. I gromadźmy się częściej się, aby wspólnie, z serca, śpiewać Panu Bogu na chwałę!