Nasz dar miłości dla przywracania ortodoksji katolickiej (2/3)

Owoce katolickich duszpasterstw, a więc tych, w których sprawowany jest wyłącznie kult katolicki i krzewiona jest katolicka doktryna, zależą między innymi od naszej współpracy z łaską. Może ona przejawiać się na różne sposoby.
Drugim sposobem jest podejmowanie – w porozumieniu z duszpasterzem – bardziej absorbujących, bądź najskromniejszych, prac organizacyjnych, fizycznych, porządkowych, dekoracyjnych, transportowych i wszelkiej innej, choćby najprostszej, pracy, która ma na celu zgodne i uporządkowane funkcjonowanie duszpasterstwa.
O ile możności, chętnie podejmujmy się wspomnianych prac i ofiarujmy je Panu Bogu jako dar miłości.