O Sakramencie Kapłaństwa

Kapłan katolicki nie jest człowiekiem jak każdy inny. Nie z własnej uzurpacji, lecz z daru Bożego.
Święcenia kapłańskie wyciskają na duszy przyjmującego niezatarte i nieusuwalne znamię – charakter.
Kim jest kapłan?
Jakie są jego obowiązki?
Jak wierni świeccy powinni odnosić się do kapłana?
Odpowiedzi na te pytania szukajmy i znajdujmy(!) w zamyśle Pana naszego Jezusa Chrystusa i w nieomylnej odwiecznej doktrynie Kościoła Katolickiego.

W czwartkowy dzień przeczytajmy z uwagą pouczenia katechizmowe Św. Piusa X – prawowitego papieża: – więcej