Nasz dar miłości dla przywracania ortodoksji katolickiej (1/3)

Owoce katolickich duszpasterstw, a więc tych, w których sprawowany jest wyłącznie kult katolicki i krzewiona jest katolicka doktryna, zależą między innymi od naszej współpracy z łaską. Może ona przejawiać się na różne sposoby.
Pierwszym sposobem jest modlitwa i podejmowane umartwienia – w intencji licznych owoców świętości dla dusz związanych w tymi duszpasterstwami.
Módlmy się zatem za kapłanów katolickich i za wiernych tych duszpasterstw.
W intencji kapłanów i wiernych podejmujmy umartwienia. Owocną praktyką będzie na przykład post ścisły we wszystkie piątki – powstrzymanie się od pokarmów mięsnych oraz spożywanie tylko jednego posiłku do syta i dwóch bardzo skromnych.
Przywracanie ortodoksji katolickiej w aktualnym czasie dominacji nowej religii jest wkroczeniem na poważny poziom walki duchowej. Dawajmy odpór diabłu i jego fałszerstwom, przysparzajmy chwały Bożej i zbawiennego pożytku duszom (począwszy od swojej własnej) modlitwą i postem!