Sprawa najpilniejsza: Akt żalu doskonałego

Nie wiemy w jakich okolicznościach przyjdzie nam odchodzić z tego świata. Może być i tak, że nie będziemy wtedy mieli dostępu do katolickiego kapłana.
Ugruntujmy sobie mocno te kilka przypomnień o ŻALU DOSKONAŁYM – okażą się wielce pożyteczne dla naszej duszy, by uniknąć piekła.
I innych – bliźnich naszych – z troską o tej pilnej kwestii pouczmy! – więcej