Nie ustawajmy w modlitwie!

„W modlitwie czystej zapala się ogień, pierzcha pokusa, ustępuje smutek, duch się odnawia, cnota osłabiona się umacnia, gorliwość się rozpłomienia, oziębłość znika, rdza występków się niszczy, iskry niebieskich pragnień wzlatują” (Św. Wawrzyniec Justiniani, De casto connubio).