Oczyść się jak najprędzej!

„Oczyść się jak najprędzej, wyrzuć co rychlej truciznę z siebie, spiesz się po lekarstwo, a będzie ci z tym lepiej, niż gdybyś długo zwlekał” (Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa).