Przygotowanie do uroczystości Zesłania Ducha Świętego

W dniach nowenny przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego wpatrujmy się w Wieczernik, w którym po Wniebowstąpieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, Matka Boża i inne niewiasty, i Apostołowie trwali jednomyślnie na modlitwie, oczekując obietnicy Ojca, czyli Ducha Świętego.
I my módlmy się w tych dniach gorliwie.
Módlmy się w tych dniach więcej.
Módlmy się w tych dniach lepiej. – więcej