Detale praktyki sakramentalnej

„Do  w a ż n o ś c i  święceń nie trzeba przyjąć przedtem Sakr. Bierzmowania, Kościół jednak to przyjęcie nakazuje (C. I. C. 974). (…) Święcenia kapłańskie mogą być  w a ż n i e  przyjęte przez tego, który nie jest diakonem. Bo prezbiterat nie ma się do diakonatu jako jego dopełnienie lecz jako godność większa do mniejszej, tę mniejszą eminenter w sobie zawierająca” (Ks. Dr Maciej Sieniatycki, Zarys dogmatyki katolickiej, t. IV).