Dwa aspekty kultu

Czy nie wystarczy czcić Boga wewnętrznie, samym tylko sercem?
Nie, nie wystarczy czcić Boga wewnętrznie, samym tylko sercem, ale musimy także czcić Go zewnętrznie, zarówno duszą jak i ciałem, gdyż Bóg jest Stwórcą i jedynym Panem zarówno duszy, jak i ciała (Katechizm Katolicki Św. Piusa X).

Są tu do uwzględnienia między innymi takie elementy, jak strój do kościoła oraz zachowanie się w kościele – zarówno dorosłych, jak dzieci.